Tầm nhìn

Trong 2 năm tới, KeyPerson sẽ trở thành sự lựa chọn đầu tiên của học viên  đối tác khi có nhu cầu đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

Sứ mệnh

  • Cung cấp những kiến thức, kỹ năng thiết yếu phục vụ cho công việc tại Ngân hàng, giúp học viên trở thành Cán bộ Chủ chốt
  • Cung ứng nhân sự có chất lượng, kịp thời

Giá trị cốt lõi

Nhiệt tâm – Sáng tạo – Hiệu quả

Ông Nguyễn Nam Phong
CEO